Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Filmliga Eemsmond Delfzijl respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens in de vorm van; naam, adres, postcode en woonplaats, emailadres en telefoonnummer, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Voor meer informatie volg bijgaande link naar ons Privacy statement Filmliga.

U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de Filmliga Delfzijl niet (langer) gerechtvaardigd is.